Project Description

Typ obiektu:

Sąd okręgowy

Lokalizacja:

Opole

Zakres prac:

1. Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej

2. Wykonanie sieci strukturalnej LAN

3. Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru

4. Wykonanie instalacji centralnego oddymiania

5. Wykonanie monitoringu CCTV

6. Wykonanie systemu kontroli dostępu.