Project Description

Typ obiektu:

Elektrownia węglowa

Lokalizacja:

Kozienice

Zakres prac:

Prowadzenie okablowania dla systemu PPOŻ w nowym bloku elektrowni.
Montaż elementów systemu PPOŻ (czujki, zasilacze, pozostałe moduły) w ww. bloku.