Project Description

Typ obiektu:

Budynek biurowy wraz z lokalem gastronomicznym

Lokalizacja:

Gliwice

Zakres prac:

1. Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej

2. Wykonanie sieci strukturalnej LAN

3. Wykonanie instalacji Systemu oddymiania

4. Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru

5. Wykonanie monitoringu CCTV