Project Description

Typ obiektu:

Hotel: 158 pokoje.

Apartamentowiec: 68 pokoje

Lokalizacja:

Zakopane

Zakres prac:

1.  Wykonanie kompletnej sieci strukturalnej LAN

2.  Wykonanie instalacji kontroli dostępu KD

3.  Wykonanie instalacji SSWIN

4. Okablowanie instalacji audio-wizualnej