Project Description

Typ obiektu:

Budynek biurowy – 10 kondygnacji, łączna powierzchnia: 40 000 m2.

Lokalizacja:

Katowice

Zakres prac:

Montaż dwóch stacji transformatorowych.
Wykonanie instalacji rozdziału zasilania oraz WLZ.
Wykonanie instalacji elektrycznej wszystkich części wspólnych.
Montaż opraw oświetleniowych i awaryjnych w częściach wspólnych.
Wykonanie instalacji odgromowej.
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz oświetlenia.