Project Description

Typ obiektu:

Hotel z przyległymi kortami tenisowymi.

Lokalizacja:

Kozłów

Zakres prac:

Wykonanie instalacji elektrycznej w hotelu i budynku obsługującym korty tenisowe.
Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu CCTV w budynku obsługującym korty