Project Description

Typ obiektu:

Kluby fitness (samodzielne i sieciowe) zlokalizowane w różnych częściach kraju

Lokalizacja:

Cały kraj

Zakres prac:

Prowadzenie okablowania dla systemów audio i, w wybranych lokalizacjach, audio-wideo.
Montaż i uruchomienie systemów audio.