Project Description

Typ obiektu:

Budynek biurowy – 2 kondygnacje, łączna powierzchnia 600m2

Lokalizacja:

Gliwice

Zakres prac:

Prowadzenie okablowania dla systemu automatyki budynkowej.
Montaż systemu pomiaru zużycia energii elektrycznej przez poszczególne rodzaje odbiorów.