Project Description

Typ obiektu:

Bloki mieszkalne: dwa 20-mieszkaniowe

Lokalizacja:

Gliwice

Zakres prac:

Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i niskoprądowej w częściach wspólnych oraz we wszystkich mieszkaniach.